Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB  
Tjänster Om företaget Uppdrag och referenser Kontakt
 

Tjänster

Outplacement/omställning Karriärutveckling
 
 

Coachning/handledning

Möten med en professionell coach ger både möjlighet till reflektion, perspektiv på egna situationen samt energi och kraft till förändring och utveckling. Ibland behövs råd och stöd och Anneli kan både coacha, stötta och ge råd och konkreta tips. Allt utifrån vad varje person bäst behöver.


 
   

 

I chefsrollen är många situationer komplexa och kraven är höga från både ledning, medarbetare och från en själv. Man vill räcka till för allt och alla. Då är det bra att få vända och vrida sina frågor och funderingar med någon som har perspektiv och erfarenhet av liknande situationer.

Möte med en coach som finns utanför den egna organisationen upplevs ofta tryggt och man kan mera prestigelöst ta upp svårigheter eller frågor som man kanske tycker man borde klara av på egen hand.

Livspusslet - att få livet att gå ihop Ibland är det svårt att räcka till och att få balans mellan jobb, familj och fritid. Svårt att prioritera, svårt att delegera, svårt att säga nej och det finns kanske ingen egen tid alls.. Då är det bra att få coachning.

Anneli Strömberg har många års erfarenhet av att coacha och stötta chefer och medarbetare.

 
 
 
Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB • Tel: 070-329 67 00 •