Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB  
Tjänster Om företaget Uppdrag och referenser Kontakt
 

Tjänster

Coaching/handledning Outplacement/omställning
 
 

Karriärutveckling

Ibland är det svårt att veta både vad man vill och vad man kan. Vårt karriärutvecklingsprogram hjälper deltagaren att fokusera på vad som är viktigt för honom/henne i arbetslivet.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns? Hur ser situationen ut just nu (privat och yrkesmässigt)? Hur kan jag planera och tänka framåt för att utvecklas och bidra på arbetsplatsen? Vilka är mina styrkor och vad behöver jag utveckla?

 
   

 

Programmet följer en grundmetodik, men skräddarsys alltid för att passa deltagarens unika förutsättningar och behov. Programmets omfattning och längd anpassas efter individ och behov.

Nuläge
- Vem är jag/vad kan jag?
- Vad vill jag?
- Vad är möjligt?
- Styrkor? Utvecklingsbara sidor?
- Erfarenheter?

Karriärplanering
- Vad innebär karriär för mig?
- Karriärmål
- Personlig utveckling i arbetslivet
- Konkret planering

Avstämning med arbetsgivaren
- Återkoppling till chef (om så önskas)

Coachning
- Stöd/utmaning
- Uppföljning 
 
 
Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB • Tel: 070-329 67 00 •