Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB  
Tjänster Om företaget Uppdrag och referenser Kontakt
 

Om företaget

Anneli Strömberg har många års erfarenhet av arbete med människor och förändring; inom HR/personalområdet, som chef och som konsult. Hon har varit chef för ett karriärcenter inom Pfizer Health AB och även ansvarat för företagets chefscoachningsprogram. Anneli har också arbetat som konsult under flera år; med fokus på karriärutveckling och omställning. Att coacha chefer och medarbetare att utvecklas i arbetslivet har alltid varit en stor del av uppdragen för Jobb & Karriär AB.

Anneli har akademisk utbildning; fil.kand med tyngdpunkt på arbetslivs-, organisations- och personalutveckling. Hon har även vidareutbildat sig inom arbetsrätt, coachning, ledarskap och projektledning. Anneli är Professionell Certifierad Coach enligt ICF:s kvalitetskrav.

Med bred egen erfarenhet från privat, kommunal och statlig verksamhet stöttar och utvecklar Anneli både medarbetare och chefer.

Anneli Strömberg har ett coachande förhållningssätt i alla typer av uppdrag. Att hjälpa människor att sätta mål och att coacha dem mot målet är grunden i den arbetsmetodik som används.

Hälsa och livsstil är också ett starkt intresse. Anneli är utbildad yogalärare och utbildad inom Ayurveda. Hon arrangerar mycket uppskattade måbra-resor till Indien och till Zanzibar.

Jobb & Karriär AB har ett brett kontaktnät i arbetslivet, vilket är till stor nytta i alla de tjänster som erbjuds. Ett flertal samarbetspartners finns vid större uppdrag.

 
Anneli Strömberg
Mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa medarbetare och chefer att utvecklas som personer och i yrkesrollen.
Starkt personligt engagemang.
Mycket god kännedom om arbetsmarknaden och ett brett kontaktnät.
 
 
Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB • Tel: 070-329 67 00 •