Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB  
Tjänster Om företaget Uppdrag och referenser Kontakt
 

Tjänster

Coaching/handledning Karriärutveckling
 
 

Outplacement/omställning

När en medarbetare eller chef behöver hitta nytt arbete behövs ofta stöd. Genom ett outplacementprogram från Jobb & Karriär säkerställer ni att processen sköts på ett bra sätt och att möjligheterna att hitta ny sysselsättning optimeras.

Vi har flera års erfarenhet av arbete med omställning och avveckling, med mycket lyckat resultat för alla parter. Kontakta oss så diskuterar vi ett lämpligt upplägg. 
 

 

Följande steg visar grunderna i programmet, som sedan skräddarsys efter deltagarens behov och förutsättningar.

Nuläge
- Vem är jag/vad kan jag?
- Vad vill jag?
- Vad är möjligt?

Arbetsmarknad
- Karriärmål
- Personlig arbetsmarknad
- Konkret planering

Marknadsföring
- Ansökningshandlingar
- Nätverk
- Kanaler för jobbsökning
- Intervjuträning

Coachning
- Stöd
- Utmaning 
 
Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB • Tel: 070-329 67 00 •