Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB  
Tjänster Om företaget Uppdrag och referenser Kontakt
 

Tjänster

Coaching/handledning Outplacement/omställning Karriärutveckling
     

Jobb & Karriärs program bygger på en modell i fyra steg, där personligt engagemang och stöd till deltagaren är hörnstenen.

Programmen genomförs individuellt och anpassas efter deltagarens behov och förutsättningar. Kontakta oss för prisuppgift och detaljerad information, eller för ett möte.

Coachning/handledning
Outplacement/omställning
Karriärutveckling
 
Jobb & Karriär arbetar med ett flertal tester; personlighetsprofil, beslutsstil, karriärstil, 360° bedömning m.fl. Dessa används i de olika programmen, men kan även köpas separat vid t.ex. urval och rekrytering.
Yoga och Måbra-resor

Outplacement/omställning Karriärutveckling
Rehabilitering Coachning/handledning
 
 
Anneli Strömberg Jobb & Karriär AB • Tel: 070-329 67 00 •